НЗОК ще разпределя близо 1 млрд. лева повече за лечение тази година

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще оперира с бюджет от 7 млрд. лева през тази година, което е с близо 1 млрд. лева повече спрямо 2022 г. Това предвижда проектобюджетът на фонда за 2023 г., който предстои да бъде гласуван от Надзорния съвет на институцията на 20 март, четвъртък. Новият проект на бюджета е една идея „по-щедър“ от първоначалните проекти, изготвени през есента на миналата година, които така и не бяха внесени за гласуване, и които имаха рамка от 6.9 млрд. лева. Прогнозата за по-високи приходи е заради повишените размери на минималната работна заплата, максималния осигурителен доход и др.

Новият проектобюджет предвижда най-голямо увеличение – от около 20% – да получат личните лекари, лекарите-специалисти и болниците. Докато разходите за лекарства са с минимален ръст от 7%. Силно подценени са и разходите за помощни средства за хората с увреждания и за диетични храни, за които пациентски организации водят дългогодишна борба да се увеличат.

Болниците получават лъвския пай 

За болниците догодина се предвиждат над 3.3 млрд. лева, което представлява 18% увеличение спрямо миналогодишния разход от 2.7 млрд. лв. с актуализацията. В първоначалните проекти на бюджета за 2023 г. от есента на миналата година за болниците беше предвидено увеличение от порядъка на 10-15%.

По-голямото увеличение на парите за болниците се очаква да обезпечи предстоящ ръст в цените на клиничните пътеки, който се очаква да бъде договорен между ръководствата на НЗОК и Българския лекарски съюз (БЛС) в новия Национален рамков договор (НРД). Още от миналата година лекарското съсловие и болничните асоциации силно настояват за увеличение, за да се смекчи удара от поскъпващите режийни разходи и консумативи и да се отговори на очакванията на персонала за по-високи заплати. Лекарският съюз настоява за по-малък брой хоспитализации, но при по-високи цени на клиничните пътеки, за да не се стремят болниците да генерират приходи през по-голям оборот.

Още по темата:

Клонът се пропуква: НЗОК не може да издържа 350 болници

Под въпрос е доколко пациентите ще усетят ефектите от увеличението на парите за болнична помощ, тъй като засега съществени промени при болничното лечение не са огласени. Средствата по-скоро ще закрепят системата в сегашното й състояние.

Ръстът на средствата в извънболничната помощ се забавя

И през тази година продължава политиката за увеличение на средствата за извънболнична помощ, но с по-скромни темпове, след като през 2022 г. за първи път това перо получи рекордно увеличение от над 30%. Идеята е с инвестиции в извънболничната помощ да се намалят ненужните хоспитализации, но засега системата остава все така ориентирана към болничното лечение.

През тази година първичната и специализираната извънболнична помощ, в която са ангажирани личните лекари, ще разчита на 444.6 млн. лева, което представлява увеличение от 22% спрямо 2022 г. Специализираната помощ е с 18% ръст и ще бъде финансирана с 450.2 млн. лева, а денталната помощ е с бюджет от 264 млн. лева. Намаление има в средствата за изследвания, което вероятно се дължи на намаленото тестване след отшумяването на тежките вълни от Covid-19. През тази година е заложено НЗОК да финансира изследвания за 174 млн. лв., докато за 2022 г. по това перо разполагаше с бюджет от 207.2 млн. лв.

Лекарствата с минимално увеличение

Парите за лекарства, медицински изделия и диетични храни на НЗОК се повишават едва със 7% и достигат 1.6 млрд. лева, като са сериозно орязани спрямо първоначалните варианти на проектобюджета от октомври миналата година, когато се залагаше рамка от 1.8-1.9. мрд. лева по това перо.

Най-съществен е разходът за лекарства за домашно лечение – 888.7 млн. лева, от които 562.9 са за лекарства с протокол, а 325.7 млн. лв. – без протокол. 679 млн. лева са предвидени за онколекарства в болниците, а за медицински изделия в болничната помощ – 142 млн. лв.

Свитите разходи за лекарства идват на фона на постоянно навлизащи нови скъпи терапии, които изискват повече средства.

Още по темата:

38 нови терапии кандидатстват да се заплащат от НЗОК от 2023 г.

Затова минималното увеличение на бюджета за лекарства може да не се хареса на фармацевтичната индустрия, която е задължена да връща стотици милиони под формата на остъпки на НЗОК, за да компенсира превишението на заложените разходи в бюджета на касата.

Помощните средства и диетичните храни остават подценени

Запазва се бюджетът за едно подценено през миналата година перо: лечението на деца в чужбина и терапиите с нерегистрирани и оff-label медикаменти по линия на закрития Фонд за лечение на деца. За 2023 г. за тази цел са предвидени 72 млн. лв., колкото достигнаха разходите и през миналата заедно с актуализацията на бюджета.

За помощните средства на хората с увреждания също не е заложен ръст на средствата спрямо тази година, което може да предизвика социално напрежение. По това перо са разчети 38 млн. лева. Организациите на хората с увреждания, обаче, настояват да се променят спецификациите и лимитите на НЗОК за медицинските изделия, т.е. да се заплаща повече.

Силно подценени са и разходите за диетични храни за специални медицински цели, за които са предвидени 27.9 млн. лв. – с 2 млн. лева повече спрямо миналата година, при положение, че пациентски организации водят битка НЗОК да финансира повече такива храни.

Поправки срещу плащането на едно лекарство на различни цени

С преходните и заключителните разпоредби на проектобюджета НЗОК се опитва да адресира висящия от месеци проблем с плащането на едни и същи лекарства на болниците по различни цени заради блокирания от жалби на дистрибутори електронен търг за онколекарства.

Още по темата:

Заради блокирания е-търг НЗОК ще продължи да плаща едни и същи лекарства на различни цени

Сега НЗОК предлага при липсата на актуално рамково споразумение по електронния търг, да плаща лекарствата по цени от последния търг или по средните платени от НЗОК и доставни цени в болниците за всеки продукт за последния месец.

Рамков договор с фармацевтите

Друг проблем, който НЗОК иска да реши през Закона за бюджета, е въвеждането на рамков договор с фармацевтите, за да не се стига повече до патовата ситуация поради липса на споразумение аптеките да не могат да отпускат реимбурсирани от касата медикаменти, какъвто риск възникна преди празниците.

Сега се предлага касата и фармацевтите да договарят рамков договор, както това се прави със съсловната лекарска организация. Когато не се стигне до договаряне в предвидените срокове, автоматично ще се прилагат действащия в момента догор и анексите към него.

Проектобюджетът, който предстои да бъде разгледан в четвъртък от Надзорния съвет на НЗОК, вероятно ще претърпи метаморфози по дългия път между НЗОК-Министерския съвет и най-вече двете му четения в парламента, където обикновено везните се накланят в полза на един или друг от договорните партньори на касата – лекари, фарамецвти, болници, фармацевтична индустрия.
 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy