НЗОК ще разпределя над 1 млрд. лева повече за лечение догодина

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще оперира с бюджет от 8.1 млрд. лева през 2024 година, което е с над 1 млрд. лева повече спрямо тази година. Това предвижда проектобюджетът на фонда за следващата година, който предстои да бъде гласуван от Надзорния съвет на институцията.

Продължава курсът от последните години да се повишават средствата за извънболничната помощ, но отново почти половината от ръста в бюджета за здраве или около половин милиард лв. ще отидат в раздутата и неефективна болнична мрежа, без насреща да са заложени някакви съществени промени.

Болниците поглъщат половината бюджет

Догодина за болниците са предвидени 3.57 млрд. лева спрямо 3.1 млрд. лева в тазгодишния бюджет. Така болниците поглъщат почти половината от целия бюджет на НЗОК.

Увеличението би трябвало да отиде за повишение в цените на клиничните пътеки и за по-високи заплати на медиците. В системата обаче има много пробойни и милиони левове изтичат във фиктивни хоспитализации, с контрола над които Здравната каса понастоящем не се справя ефективно. Властите разчитат дигитализацията и включването на пациентите в контрола да променят това, но все още малцина здравноосигурени имат достъп до електронното си здравно досие, защото се изисква електронен подпис.

Остава под въпрос и доколко пациентите ще усетят ефектите от увеличението на парите за болнична помощ, тъй като средствата по-скоро ще закрепят системата в сегашното ѝ състояние, от което всички се оплакват.

Бюджетът за лекарства надхвърля 2 млрд. лв

През 2024 г. за лекарства, медицински изделия и диетични храни са предвидени малко над 2 млрд. спрямо 1.76 млрд. лв. през тази година.

Малко над 1 млрд. лева ще отидат за лекарства за домашно лечение спрямо 936.7 млн. лв. през тази. Новото при тях е, че са разделени на две групи – такива, които генерират среден годишен разход за терапия на пациент под трикратния размер на брутния вътрешен продукт (БВП) на човек от населението (813 млн. лв.) и такива, които надхвърлят този праг (217 млн. лв.). Това делене се налага, за да е по-прегледно кои лекарства формират най-голям преразход в бюджета на НЗОК и съответно производителите им следва да връщат по-големи отстъпки на фонда. Опити за такова делене бяха правени и в миналото, но не получиха подкрепа при гласуването на бюджетите в Народното събрание.

За онколекарства в болниците догодина НЗОК ще разполага с 910 млн. лева спрямо 764 млн. лева през тази година. Това перо също получава чувствителен ръст в средствата на фона на незапушените пробойни, които в момента съществуват. НЗОК продължава да плаща едни и същи онколекарства по различни цени на болниците, като за някои продукти разликата в цената достига 13 пъти. Същевременно депутатите оставиха този въпрос висящ поради липса на консенсус как да го решат.

Повече пари за медицински храни

За първа година е заложен по-чувствителен ръст в парите за медицински храни, които ще бъдат финансирани с 43.8 млн. лв или с 10 млн. лв. повече спрямо тази година.

От години пациентски организации водят битка с НЗОК и Министерството на здравеопазването фондът да финансира медицинските храни за повече пациенти и за по-широк кръг диагнози, като едва в последните месеци беше постигнат напредък в това отношение.

Извънболничната помощ

И през следващата година продължава политиката за по-ударно увеличение на средствата за извънболнична помощ, която беше започната през 2022 г. Първичната извънболнична помощ, в която са ангажирани личните лекари, ще разчита на 563 млн. лева през 2024 г. спрямо 452 млн. лв. през тази година.

За лекарите-специалисти са предвидени 562 млн. догодина в сравнение с 462 млн. лв. през тази. За дентални дейности догодина са заложени 328 млн. лева или с 54 млн. лв. повече от тази година. Бюджетът за изследвания догодина е 261.8 млн. лв. спрямо 237.2 млн. лв. през тази.

НЗОК ще разполага догодина с резерв от 238.7 млн. лв., който обикновено се разпределя в края на годината измежду различните пера. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy