Одобрени са първите проекти за бизнеса по Плана за възстановяване в България

Първите проекти за бизнеса по Плана за възстановяване и устойчивост бяха одобрени от служебната власт в последния работен ден на 2022 година. Министерство на иновациите публикува на сайта си списък с компаниите, чийто проекти са събрали необходимия брой точки за получаване на грантове с цел технологична модернизация на производството. ()

Данните показват, че от включените в оценка 2423 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата 953 проекта ще бъдат финансирани с близо 260 млн. лв.

Приемът на проектите протече между 22 юли и 21 септември, а към вторият етап на оценката преминаха около 2000 компании.

Мярката беше насочена към четири от икономическите сектори на страната. Това са преработваща промишленост, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, а също така и създаване и разпространение на информация и творчески продукти и професионални дейности и научни изследвания. Това са предимно производствените фирми – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.

Допустими бяха още предприятия, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научноизследователска и развойна дейност.

За микропредприятия общата безвъзмездна подкрепа е до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а за средни – до 700 хил. лв.

Освен списък с одобрените проекти, на сайта на ведомството са публикувани и списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране. А също и списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

По втората отворена процедура от Плана за възстановяване и устойчивост за “ИКТ решения и киберсигурност“ кандидатстването приключи на 19 декември. Бяха подадени близо 7 700 подадени проектни предложения за над 146 млн. лв. Одобрените за субсидиране фирми ще бъдат обявени на сайта на министерството до края на януари 2023 г. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy