Омбудсманът призова за газови компенсации за домакинствата

Омбудсманът Диана Ковачева призова служебния премиер Гълъб Донев и служебния министър на енергетиката Росен Христов да се одобрят справедливи компенсации заради екстремно повишените разходи за всички газифицирани домакинства.

За тях, за разлика от бизнеса, не са предвидени помощи с настъпването на зимата. Газифицираните домакинства получаваха миналия отоплителен сезон фиксирана сума, изчислявана месец за месец според одобряваната от енергийния регулатор цена на „Булгаргаз“

Ковачева пише на Донев и Христов по повод внесеното заявление за повишаване на цената на газа през януари от близо 40 процента до 204.53 лв./MВтч без данъци и такси. Тя обръща внимание на правителството, че при значително по-ниските регулирани цени на природния газ – между 102.33 лв. и 162,57 лв./MВтч в периода от декември 2021 г. до май 2022 г., се даваха компенсации, а сега при по-високи цени такива не се предвиждат.

Националният обществен защитник посочва, че в институцията множество граждани се жалват, че не получават справедлива подкрепа от държавата заради екстремното поскъпване на енергийните източници и особено на природния газ.

Ковачева настоява за изработването на нова програма за газови помощи за домакинствата, като този път в нея бъдат включени и домакинствата в многофамилни жилищни сгради с локални газови котли, на които миналата зима не е давана финансова подкрепа от държавата.

Омбудсманът обръща внимание, че свръхвисоките цени на природния газ значително увеличават разходите и на топлофикационните дружества, които използват този вид гориво и ако те не получат държавна помощ за покриване на разликите, КЕВР ще трябва да включи тези безпрецедентно високи разходи в цените на топлинната енергия за крайните клиенти от 1 юли 2023 г.

„Категорично е становището ми, че тази финансова тежест не бива да се прехвърля на гърба на битовите потребители на топлинна енергия, като се има предвид, че цените и сметките за топлинна енергия и понастящем са на ръба на социалната поносимост“, подчертава общественият защитник.

Тя вече поиска правителството да осигури спешна подкрепа и за всички битови клиенти на енергия, каквато се предвижда по влезлия в сила еврорегламент, позволяващ спешна намеса по справяне с високите цени на енергията.

„Крайните битови клиенти на електроенергия, топлинна енергия, природен газ, автомобилни горива и твърди горива за отопление понасят рекордно високи цени на енергията в продължение на повече от една година. Успоредно с това очаквам да бъде гарантирано, че правителството няма да допусне противопоставяне на компенсациите за домакинствата и тези за стопанските субекти“, пише общественият защитник.

Проф. Ковачева дори предлага три конкретни възможни подхода за осигуряване на помощи за бита заради скъпите енергоизточници.

Първият е използването на част от финансовия ресурс, формиран от целевите вноски по регламента за изплащане на държавна подкрепа за всички домакинства във връзка с високия ръст на инфлацията, вследствие екстремните цени на енергийните ресурси.
Вторият е фокусиране на подкрепата към енергийно бедните домакинства. Третият е за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление за настоящия зимен сезон 2022-2023 г. на вече определените уязвими групи.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy