Отказ на АЕЦ от 100 млн. лв. неустойки от фирми на Ковачки, даже ги обезщетява

АЕЦ „Козлодуй“ се е отказала да продължи съдебни дела, заведени от предишното й ръководство, срещу четири търговеца на ток, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, от които е претендирала 129 млн. лв. заради неизпълнени от тях договори за доставка на електроенергия. В крайна сметка две години по-късно и след смяна на шефа на ядрената централа и на адвокатите по делата, държавното дружество приема споразумение и дори се съгласява на обезщетение от 25 млн. лв. по спора, в който ответните дружества на свой ред твърдят, че трябва да получат от АЕЦ „Козлодуй“.

Става въпрос за сключени в края на 2019 г. на българската енергийна борса за ток сделки за покупка на електроенергията на АЕЦ „Козлодуй“ от търговците „Гранд енерджи дистрибюшън“, „Юропиан трейд оф енерджи“, „Хидро пауър ютилитис“ и „ТЕЦ Марица 3“, които са свързани с Ковачки, разказва случай изданието „Капитал“. Цените са около 108 лв./МВт.

Цените вече не ни изнасят

След обявяването на извънредното положение заради коронавируса през март 2020 г. борсовите цени на електроенергията падат до около 55 лв./МВтч през март и 48 лв./МВтч през април. Четирите дружества отказват да купуват енергията от ядрената централа и тя е принудена да предлага извънредно невзетите количества на борсата в сегмента „ден напред“, което в момент на слабо потребление и търсене на ток повлича цените още по-надолу.

На 4 април 2020 г. държавното дружество едностранно прекратява договорите с „Юропиан трейд оф енерджи“, „Хидро пауър ютилитис“ и „ТЕЦ Марица 3“ и си иска неустойките по тях от търговците (общо 129 млн. лв.). „Гранд енерджи дистрибюшън“ обаче продължава да изпълнява задълженията си към АЕЦ-а.

Макар че контрактите са прекратени, трите частни фирми искат от врачанския съд същото като завеждат дела срещу ядрената централа. Те посочват в исковите си молби, че са изпаднали в стопанска непоносимост по отношение на договорите си с АЕЦ „Козлодуй“, тъй трябва да купуват енергията на много по-високи от сриналите се в Covid пандемията цени.

АЕЦ пък започва да си търси неустойките по вече прекратените от нея договори с „Юропиан трейд оф енерджи“, „Хидро пауър ютилитис“ и „ТЕЦ Марица 3“. Делата за това се водят съответно в Софийския градски съд за първите две дружества и в Хасковския окръжен съд за „ТЕЦ Марица 3“. Но тъй като са заведени след исковете на търговците на ток от групата на Ковачки, са поставени на пауза до приключването на първите, пише „Капитал“.

„Вземай или плащай“

Ядрената централа си търси неустойките по силата на клауза „взимаш или плащаш“. Самата „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) излиза със становище, че фирмите на Ковачки са в нарушение на договорите си с АЕЦ като са спрели да изпълняват ангажиментите си по тях.

Промяната на цената по договорите би означавала изменение на условията на търговете, в които са спечелени въпросните контракти. Останалите кандидати в приключилите процедури биха били ощетени, а и действащите след 19 юни 2020 г. правила на БНЕБ изрично забраняват изменение на сключените договори за електроенергия, дори и по взаимно съгласие. Логиката тук е да се предотврати всякаква възможност, след като даден търговец спечели сделката с една цена впоследствие да плати друга.

„Допълнителните споразумения са задължителни за спазване от страните и неизпълнението на задълженията по тях влече негативни последици за виновната страна – заплащане на лихва, заплащане на неустойка, едностранно прекратяване на допълнителното споразумение, отстраняване и изключване от борсовия пазар, публикуване на името на неизрядния участник на интернет страницата на борсовия оператор в секция „Неизрядни участници“, обяснили са от борсата.

„Част от опериращите на местния пазар търговски участници, страна по сключени борсови сделки, правят опити да се възползват от ситуацията и да прехвърлят изцяло собствения си търговски и финансов риск върху АЕЦ „Козлодуй“ чрез отказ за приемане на договорени количества“, е мнението на ядрената централа преди смяната на ръководството й миналия август.

От АЕЦ е скъпо, от ТЕЦ „Бобов дол“ – не

Интересна подробност около сделките с ядрения ток излиза от воденото от „Хидро пауър ютилитис“ дело. Става ясно, че то е продавало ток само на „Гранд енерджи дистрибюшън“, което решило да плаща с 20-процента по-малко. Двете дружества са от една група, едното намалява цената на другото, а то твърди, че изпада в стопанска непоносимост по отношение на договора си с производителя на енергия.

Още по-любопитното е, че самата „Гранд енерджи дистрибюшън“ продължава да купува ток от други контрагенти на старите цени (над 110 лв./МВтч), като водещ сред тях е ТЕЦ „Бобов дол“, също част от групата, зад която стои Христо Ковачки. Количествата купена от ТЕЦ „Бобов дол“ енергия (на цена над 118 лв./мВтч) през 2020 г. дори са значително повече от купените от АЕЦ „Козлодуй“, срещу която „Гранд Енерджи“ има претенции за цените.

Едва през лятото на 2022 г. Врачанският съд излиза с решения в полза на дружествата от групата на Ковачки – за прекратяване или в случая с „Гранд енерджи дистрибюшън“ за изменение на договорите. Те обаче са обжалвани пред по-горна инстанция.

Нови шефове – нов курс към спогодба

Назначеното от служебният кабинет ново ръководство на АЕЦ „Козлодуй“ решава да смени адвокатите си по тези дела с мотива, че са загубили делата във врачанския съд. Новите адвокати, за които от енергийното министерство не е дало информация на „Капитал“ кои са, са предложили на ядрената централа да сключи извънсъдебна спогодба с дружествата от групата на Ковачки и да се откаже да си търси правата в съда на по-горни инстанции.

От „Гранд енерджи дистрибюшън“ обаче твърдят, че те са инициатор на споразумението, мотивирайки го с прекаленото проточване на делото и и намаляване на адвокатските разходи, за които от самата спогодба става ясно, че са над 3 млн. лв. за ядрената централа и 2.2 млн. лв. за четирите търговеца.

На 9 декември 2022 г., съветът на директорите на ядрената централа одобрява извънсъдебната спогодба. С нея държавната компания се отказва от претенциите си за търсените съдебно 129 млн. лв. и приема да плати на четирите търговеца общо 25 млн. лв., които са частично удовлетворяване на евентуални бъдещи претенции на въпросните дружества за общо 101 млн. лв.

Министърът не знае, но ще провери

Служебният енергиен министър Росен Христов отрича да знае за сключената спогодба и заявява, че е назначена пълна проверка на случая. „Ще установим всички факти и ще излезем с официално становище. Изискали сме доклади и от АЕЦ „Козлодуй“ и БЕХ и ще предприемем пълен юридически анализ на цялата процесуална практика, включително и избора на адвокатски кантори, и анализ на изплатените хонорари“, заявява пред „Капитал“ той.

Пред изданието експерти обръщат внимание на това, че делата на „Юропиан трейд оф енерджи“, „Хидро пауър ютилитис“ и „ТЕЦ Марица 3“ срещу АЕЦ-а са за прекратяване на договора от 13 март 2020 г. и първоинстанционният съд във Враца е потвърдил точно това. При допускане, че и горната инстанция би потвърдила прекратяването на споразуменията, то не остава правна възможност за претендиране на финансови щети. Ако договорът е прекратен от съда, считано от 13 март 2020 г. няма как да се иска обезщетение за вреди, които биха настъпили, ако този договор се изпълни. Още повече че той де факто не е изпълнен, смятат специалистите.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy