Отсъствия до 15 дни ще се извиняват с бележка от родител до класния

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител, реши правителството на заседанието си в сряда с приети промени в Наредбата за приобщаващо образование.

До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора.
Сега тези дни се увеличават на 15, като всичките ще се ползват със заявление само до класния ръководител, който най-добре познава, както социалния статус на учениците, така и личностното им развитие.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy