От 7 сигнала за липсващи лекарства МЗ е наясно с причините само за две

Във връзка с постъпилите в Министерството на здравеопазването сигнали за недостиг на конкретни лекарствени продукти са извършени съответните проверки, в т.ч. чрез притежателите на разрешение за употреба (ПРУ). Това съобщи в понеделник доц. Момчил Мавров – началник на кабинета на министъра на здравеопазването.
 

Единият лекарствен продукт е Ventolin Solution 5 mg/ml nebuliser solution (INN Salbutamol), за който по информация на притежателя на разрешението за употреба (ПРУ) има ежемесечни доставки към търговците на едро.
 

За лекарствения продукт Pulmicort 0,25 mg/ml nebuliser suspension (INN Budesonide) от ПРУ не са постъпвали сигнали за временно или постоянно преустановяване на доставките в страната, като за него са планирани и доставки до края на настоящата година.
 

По отношение на лекарствени продукти с търговско име Ozempic (INN Semaglutide) през настоящата година в България са внесени около 60% повече от обичайно доставяните количества. Проверките при търговците на едро показват, че лекарствени продукти с търговско име Ozempic са налични при тях.
 

За лекарствения продукт Remirta film-coated tablet 30 mg  (INN Mirtazapine) е постъпило писмо от ПРУ, с което уведомяват за временно изчерпване на наличните количества и е налице невъзможност за производство в кратки срокове. В началото на този месец е извършена доставка в страната от лекарствения продукт.
 

Относно лекарствения продукт Tresiba Solution for injection, 100 IU/ml – 3 ml (INN Insulin degludec) – извършена е доставка на лекарствения продукт и е направено разпределение на продукта в аптечната мрежа.
 

За другия лекарствен продукт – NovoRapid Penfil Solution for injection, 100 U/ml – 3 ml (INN Insulin aspart) – са планирани доставки от 20 хил. опаковки този месец, а през януари се очакват доставки на още 10 хил. флакона.
 

Последният лекарствен продукт, за който са получавани сигнали в МЗ, е Fraxiparine 9500 IU anti-Xa IU/ml – 0,3 ml  x 10  (INN Nadroparine), от чийто ПРУ са уведомени за временно спиране на доставките от 14 ноември т.г., но се очаква доставките да бъдат възобновени в края на месеца. Конкретно за този лекарствен продукт, както и за някои от другите, в страната са налични заместители, посочи доц. Мавров.
 

В отговор на журналистически въпрос относно наличието на конкретни лекарствени продукти в складовете на търговците на едро и липсата на същите в аптечната мрежа, Мавров каза, че продължава работата на сформирания от министъра на здравеопазването Специализиран съвет за контрол над лекарствоснабдяването. 

За да бъдат решени проблемите с лекарствоснабдяването в страната са необходими промени в нормативната уредба, като например търговците на дребно да имат достъп до системата, която показва складовите наличности от съответните лекарствени продукти, посочи той.

Мавров каза още, че следва да се обсъди и възможността за промяна във формулата, на база на която се генерира забранителният списък за износ на лекарствените продукти в страната за определен интервал от време, чрез Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.
 

При промяна на нормативната уредба трябва да се осигурят и възможности за път за бърза реакция при установен недостиг на лекарствени продукти, какъвто е случаят, когато ПРУ се изтегли от българския пазар или спре доставките на даден лекарствен продукт по една или друга причина. В тези хипотези трябва да се мисли за бързо осигуряване на паралелен внос или на генерични лекарствени продукти. „Обсъждаме тези предложения и други. При постигането на консенсус, окончателните решения ще бъдат взети предвид при изготвянето на съответните предложения за промяна на нормативната уредба“, коментира Мавров.
 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy