Още не са възложени ремонтите в 132 спешни центъра

Все още не са възложени строително-ремонтните дейности в 132 от общо 235 центрове и филиали на Спешна помощ, които е предвидено да се обновят по големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ. Това отчете началникът на кабинета на министъра на здравеопазването доц. Момчил Мавров на информационно събитие по проекта в сряда.

Мавров посочи, че проектът предвижда за 84 обекта от системата на спешната медицинска помощ да бъде извършено ново строителство, а за 151 обекта – преустройство и ремонт на съществуващи помещения. Така общо 235 центрове и филиали на Спешна помощ трябва да бъдат обновени, но проектът, който трябва да приключи в края на 2023 година, изостава.

Сключени са 46 договора за строително-ремонтни дейности на 103 обекта, като от тях изцяло завършени са едва 27 обекта. Предстои сключване на договори за 76 обекта, както и преобявяването на обществени поръчки за други 56 обекта.

„С цел успешно възлагане на дейности по големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ, Министерството на здравеопазването обявява процедурите под условие, като е предвидена възможност участниците да предлагат ценови оферти, надвишаващи максимално разполагаемия финансов ресурс, осигурен от бюджета на проекта. Разликата в средствата ще бъде осигурена с целеви средства след актуализацията на държавния бюджет“, каза Мавров.

Екипът на Министерството на здравеопазването анализира изпълнението на договорите за СМР, които не са приключили и по които предстои да бъдат приети завършените строително-ремонтни дейности. За тези от тях, за които е възможно да бъде приложена методиката за индексация заради инфлацията, сумите ще бъдат индексирани. До края на годината вече беше осигурен от правителството допълнителен финансов ресурс от 1. 6 млн. лв. След гласуваните допълнителни пари от правителството са били сключени допълнителни споразумения за индексация на договорите за 14 обекта. Предстои сключването на още допълнителни споразумения за индексация.
               
По проекта за модернизацията на спешната помощ вече са доставени 358 от планираните 400 нови линейки. Предстои преобявяване на поръчката за закупуване на 42 линейки тип В, с повишена проходимост. Процедурата е обявявана общо четири пъти в периода от 2018 г. до 2022 г.

Общата стойност на проекта е 163 897 815,62 лв., от които 138 976 812, 77 лв. – европейско финансиране (EФРР), 24 525 319, 91 лв. – национално финансиране и 395 682, 94 лв. – собствен принос на бенефициента. Крайният срок за изпълнение на проекта е 23 декември 2023 г.

 
 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy