Парламентарна разправия заради 60 000 евро помощ за Украйна

Парламентът одобри в сряда финансова помощ от 60 хиляди евро за Украйна. Така България ще участва в четиригодишна програма на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за Украйна на фона на желанието си да реализира стратегическия си приоритет за членство в организацията.

Дейностите и мерките в програмата на ОИСР са на обща стойност 16.5 милиона евро, които трябва да бъдат набрани от доброволни вноски от страните членки на ОИСР, кандидати за членство и партньори.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy