Парламентът окончателно прие субсидиите за областните болници

Парламентът окончателно регламентира възможността Министерството на здравеопазването да субсидира допълнително областните многопрофилни болници с приети на второ четене поправки в Закона за лечебните заведения по предложение на ГЕРБ.

Според приетите текстове МЗ ще може да финансира държавните областни многопрофилни болници за оказването на спешна медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и оперативни разходи за осигуряване на ток, вода, парно.

Аргументите за допълнителната субсидия са, че тези болници поемат спешни случаи и извънредни ситуации. Освен това имат редица функции, които не са задължителни за други болници като съдебна медицина, патоанатамия, оказване на спешна помощ на хора без здравни осигуровки и др. Обезпечаването на всички тези дейности изисква по-голям финансов ресурс, както и поддържането на кадрови потенциал в лечебните заведения.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy