Парламентът остави 15-минутното балансиране на пазара за ток след ветото на президента

Депутатите се съобразиха с наложеното от празидента Румен Радев вето върху текстове от Закона за енергетиката, които увеличаваха финансовия сетълмент при сключването на борсата за ток сделки от 15 минути на един час. Те прегласуваха Закона за енергетиката и решиха този текст да отпадне.

Аргументът на държавния глава бе, че увеличаването на периода за балансиране на енергийната система води до отклонение от общоевропейската уредба, като се пречи на нейните социално-икономически ползи в България.

Радев припомни, че задължителното балансиране на 15 минути е въведено след детайлен анализ на системите в 36 държави, голяма част от които от Европейския съюз и това „допринася за по-доброто използване на съществуващите междусистемни електропроводи, по-големи обеми на износа на електроенергия от България към съседните страни, по-добро ниво на честотното регулиране, по-активно участие на търговците в балансирането на системата, подобряване на прогнозирането и намаляване на цените на балансирането“.

Според Радев 15-минутният сетълмент е от полза както за електроенергийната система, така и за търговските участници и има положителен обществен ефект

Институтът за развитие и управление на ресурсите (ИРУР) обаче излезе с позиция, че наложеното от президента вето ощетява българските потребители и се отразява пряко върху сметките им за електричество. Организацията призова депутатите да приемат отново оспорените от Радев текстове.

Според ИРУР връщането на едночасовия сетълмент на пазара на електрическа енергия би спряло трупането на печалби от държавния „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) чрез математически модели в ущърб на крайните потребители. Освен ЕСО и българската борса за ток нямали техническа и продуктова готовност да прилагат 15-минутния сетълмент и се създавали изкуствени разходи, което се прехвърляло пряко на сметката на крайните потребители, което води до повишаване на цената на стоките и услугите за домакинствата., посочват от института.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy