Повече хора са отишли на профилактика, но обхватът остава едва 41%

През миналата година над 245 000 души повече са отишли на профилактичен преглед спрямо предходната., но като цяло посещаемостта им остава ниска и обхватът едва надхвърля 40%. Това показват данните на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предоставени на Mediapool. Хората над 18 г., които са отишли на профилактика през миналата година са 2 345 764 или 41% от имащите право , докато през 2021 г. профилактичен преглед са посетили малко над 2 100 000 души или едва около 36% от здравноосигурените. Под половината от общопрактикуващите лекари в страната са обхванали преобладаващата част от пациентите си (над 60%) с полагащите им се профилактични прегледи през миналата година, сочат още данните.

За първи път през миналата година беше заложено диференцирано заплащане на личните лекари според нивото на обхват на пациентите им с профилактични прегледи. Това бе съчетано и с разширяване на пакета с профилактични прегледи, на които здравноосигурените имат право. Целта бе да се постави фокус върху профилактиката на хората, която от години е неглижирана за сметка на болничнито лечение.

Според правилата ако общопрактикуващият лекар е обхванал над 60% от пациентите си, получава по 26 лева за всеки профилактичен преглед. Ако е обхванал между 46% и 60% от пациентите, получава 25 лева на преглед. При положение, че са обхванати под 46% от пациентите, общопрактикуващият лекар получава за прегледа 20 лева.

От НЗОК съобщиха за Mediapool, че 1556 лични лекари са обхванали под 46% подлежащите на задължителна профилактика пациенти през 2022 г. 725 лични лекари са обхванали между 46% и 60% от подлежащите на задължителна профилактика пациенти, а 1567 са обхванали над 60% от пациентите в листата си.

Общият брой профилактични прегледи, извършени през миналата година са 2 345 764, на стойност 53 505 062 лв.

Най-малък брой отчетени профилактични прегледи са отчетени в Силистра – 23 039, а най-много в София град – 370 365.

От втората половина на 2022 г. пакетът с профилактични прегледи, който НЗОК покрива, беше разширен и бяха добавени нови дейности като профилактични изследвания за хепатит B и C, ехографско изследване на млечните жлези при жени от 30 до 50 г., допълнителни ехографски прегледи по време на бременност и др.

Промяната, обаче, не беше широко разгласена, поради което през втората половина на годината не се наблюдава повишен интерес и НЗОК отчита почти равен брой профилактични прегледи през първото и второто полугодие. Дори през второто полугодие са отчетени с 182 прегледа по-малко в сравнение с първата половина на 2022 г.

На какви профилактични прегледи имаме право?

Всяка година хората със здравни осигуровки имат право на покрит от НЗОК профилактичен преглед, който включва анамнеза и подробен статус; изчисляване на индекс на телесна маса; оценка на психичен статус; изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри); измерване на артериално налягане; електрокардиограма; изследване на урина с тест-ленти в кабинет за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/ билирубин, pH. При наличие на рискови фактори се мери и кръвна захар на гладно в лаборатория.

Отделно, веднъж на 2 години в профилактичния преглед на жените между 50 и 69 години се включва мамография на млечни жлези, а за мъжете над 50 години – изследване на туморен маркер за ранна диагностика на рак на простатата (PSA). Нова дейност в пакета на НЗОК е ехографско изследване на млечни жлези веднъж на 2 години за жени от 30 до 50 години.

За женитe над 30г. е предвидено мануално изследване на млечни жлези.

Друга новост е, че на всеки 5 години хората на възраст между 40 и 60 г. вече имат право на безплатно изследване за Хепатит B и C.

Веднъж на 5 години мъжете над 40 г. и жените на 50 г. получават и изследване на триглецириди, общ холестерол и HDL – холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) и LDL-холестерол за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение.  

При провеждането на профилактичния преглед общопрактикуващият лекар определя рискови групи и ако пациентът попада в някоя от тях: например за сърдечно-съдови, онкологични заболявания,  диабет и др., то лекарят може да го насочи за консултация със специалист и да назначи допълнителни изследвания.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy