Политиците отново започват с „Ковид“ Терора

Полицаите и лекарите сами режат клона, на който седят,

но нямат капацитета да го проумеят!

„Изкуственият интелект е нищо пред естествената глупост!“

Както виждате, сега полицаите, прокурорите, лекарите, лаборантите,
„вирусолозите“, политиците, журналистите и т.н. подпомагат правителството в терора
над гражданите, наречен Ковид. За голямо съжаление полrцаите и лекарите виждат
само и единствено краткосрочните благини – допълнителните пари, които получават
за да налагат Ковид-терора над българското население. Но не се замислят за какво им
се дават тези пари… Какви са дългосрочните цели на корона-бесието? Кой им дава
тези пари и за какво продават сънародниците си???
Нито полицаите, нито лекарите са наясно с технологията за дигитален контрол
над популацията и какви ще са дългосрочните резултати от въвеждането на ДНК
паспортизацията и суперкомпютъра. Подробности за технологията за дигитален
контрол над населението можете да намерите online по ключови думи Smart cities,
Internet of Bodies, ДНК паспортизация и т.н.
В самите „тестове“ за Ковид има електронен маркер, с който се сваля ДНК
отпечатък на всеки човек, който се „подлага на теста“. ДНК отпечатъка може да се
използва като „чип“ за проследяване на всеки индивид, тъй като електромагнитното
излъчване на всеки отделен човек може да се прихваща с 5G и да се анализира от
суперкомпютъра. С „тестовете“ за Ковид НЕЗАКОННО се събира ДНК отпечатък
(DNA fingerprint) от всеки гражданин. ДНК се дигитализира и се въвежда в
суперкомпютъра. По този начин правителството ще получава информация за
жизнените функции и локализацията на всеки индивид в реално време. Технологията
се нарича Умен град (Smart city) и се основава на патент от 2015 год. за въвеждане на
Интернет на телата (Internet of Bodies). С тази цел във всеки град са монтирани 5G
кули, сензори, камери и т.н., свързани в единна мрежа със суперкомпютъра в
Технопарк. Трябва само да се събере ДНК отпечатък (DNA fingerprint) от всеки
гражданин с „тестове за Ковид“. За тази цел се налага да се тероризират българите с
информация за „нови заразени и умрели“ всеки Божи ден. Докато не се вземе ДНК
отпечатък от всеки българин, ковид-терорът НЯМА ДА СПРЕ!

Полицаите и лекарите усилено подпомагат тази спец-операция. Успехът на
Ковид-измамата зависи пряко от невежеството на тези две групи хора.
Те не са наясно, че и в двете провинции в Китай и в Нигерия, в които е
въведена технологията за дигитален контрол над наслението, полицаите и лекарите са
съкратени с над 50%. Защо е така? Защото посредством суперкомпютъра се получава
информация в реално време за местонахождението и действията на всеки отделен
гражданин. По този начин престъпността намалява с над 98% и това позволява
съкращаването на 50% от полицейските служители, следователите, прокурорите,
наказателните адвокати, съдиите и т.н.
В България и без това има голям брой полицаи на глава от населението.
Съкращаването на поне 5 000 от тях е планирано още миналата година. Ироничното е
че в момента полицаите подпомагат продажното ни правителство при налагането на
Ковид-терора над българските граждани без да осъзнават, че сами режат клона, на
който седят и скоро ще останат безработни.
С въвеждането на цифровия контрол над населението ще се наблюдават в
реално време жизнените показатели на всеки отделен индивид: нива на кръвна захар,
кръвно налягане, холестерол, дължина на теломерите, тестостерон, естроген и т.н.
Прочетете подробности за функциите на Суперкомпютъра за медицински цели. По
този начин държавата ще спести социални разходи за заплати и осигуровки на лекари
и лаборанти. Очаква се в дългосрочен план да бъдат съкратени над 50% от семейните
лекари и лабораторните служители. Ироничното е че именно лекарите подпомагат
продажното ни правителство при налагането на Ковид-терора, въпреки че са наясно с
измамата. Правят го за някакви мижави суми, направо за жълти стотинки!
При банкерите нещата стоят по същия начин. Те не са наясно, че след
въвеждането на електронните пари и ДНК паспортизацията повече от 70% от банките
ще бъдат затворени. Сега банкерите с кеф промотират електронното банкиране,
проследяването на плащанията чрез GSM и т.н., напълно неозъзнавайки, че сами
режат клона, на който седят. Банкерите не осъзават, че електронните пари се основат
на електромагнитната функция на ДНК – това се има предвид под Prove of Work.
За учителите и дистанционната форма на обучение няма да говоря. Вие сами
ще се сетите колко от тях ще бъдат съкратени.
Успехът на корона-измамата зависи пряко от невежеството на тези групи хора.
Има изследвания на FEMA, че ако над 50% от тях разберат каква е реалната цел на
корона-измамата, спец-операцията по въвеждане на цифров контрол може да

претърпи неуспех. Затова полицаите, лекарите, банкерите и учителите умишлено
са държани на това ниско образователно ниво – за да могат да възприемат само и
единствено версията на правителствто за „вируса“ и „тестовете“, а да не могат да се
досетят, че същите симптоми могат да се провокират с нано-частици и че с тези
„тестове“ се краде ДНК.

„Изкуственият интелект е нищо пред естествената глупост!“

Нали?

Коментарите са изключени