Получаваме лесен достъп до електронното си здравно досие с QR код

Здравните власти предвиждат нова, по-лесна възможност за достъп на гражданите до електронното им здравно досие. В момента достъпът става единствено чрез квалифициран електронен подпис и има предвидена в закона опция за вход да служи и електронната идентификация, която предстои да се случи с новите документи за самоличност. По данни на Министерството на здравеопазването сега под 10% от гражданите в страната разполагат със сертификати за КЕП.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy