Почти два пъти повече деца в риск се отглеждат в семейна среда отколкото в социални услуги

Почти два пъти повече деца в риск се отглеждат в семейна среда отколкото в социални услуги. В семействата на близки и роднини са настанени около половината от децата, които се отглеждат извън биологичното семейство. В две трети от случаите, по които социалните работници са работили за превенция на изоставянето, те са успели да подкрепят семействата, за да продължат да отглеждат децата си у дома.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy