ПП внесе проект, премахващ данъка върху агросубсидиите до 100 000 лева

Премахване на данъка върху евросубсидиите до 100 000 лева, получени за година от земедеските производители – такъв законопроект внесе в понеделник партията на Кирил Петков и Асен Василев с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане. От проекта става ясно, че потенциалното облекчение ще важи както за субсидиите за земя, които фермерите получават затова, че обработват нивите, така и за грантовете, получени за инвестиционни проекти в агросектора.

„Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение като намалят сумата от годишните данъчни основи с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.”, казва предложението.

Поправката е подписана от аграрните експерти на партията Иван Христанов, Росен Костурков, Иван Манев. В мотивите си те посочват, че от приемането на България в ЕС българските фермери настояват да бъде премахнат данъка върху субсидиите.

„Практиката при част от страните от ЕС е за третирането на субсидиите като необлагаем доход, докато други, както и България досега, приемат субсидиите за част от облагаемите приходи на фермерите. Българското земеделие страда от тежки структурни дисбаланси, остър недостиг на работна ръка и тесни специалисти, непропорционална концентрация на активи и земя, постоянно намаляване на малките и средните стопани, непривлекателност на отрасъла до степен той да не добавя млади земеделци, отсъствие на автоматизация и цифровизация, отлив на инвестиции, липса на среда за иновации в първичното производство и преработката“, посочват депутатите.

Структурните проблеми се задълбочиха от Covid – 19 пандемията и войната
в Украйна, довели до разрушаване на веригите за доставки, пазарните
механизми и продоволствените баланси.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy