Правителството отпусна над 160 млн. лв. за бедствия, мигранти и образование

Министерският съвет отпусна общо над 160 млн. лв. за преодоляване на последици от бедствия, срещу засиления мигрантски натиск и за образование. Това стана ясно от съобщение на правителствената информационна служба.

На МВР и МО са отпуснати 60 млн. лв. за борба с мигрантите

Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще получат допълнително общо 60 млн. лева за обезпечаване на дейности в условията на засилен миграционен натиск.

Средствата се отпускат с две отделни постановления. Едното е за сумата от 31.95 млн. лв., а другото за 28.05 милиона лева.

Над 65 млн. лв. за бедствия

Министерският съвет одобри и допълнителни трансфери от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за 2023 г.

С постановлението се одобряват 65 832 314 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти.

Близо 10 млн. лв. за образование

Правителството одобри и 9 792 451 лв. за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

От тях 8 586 196 лева са за създаване или обновяване на учебни кабинети и стаи за занимания по интереси. В тях учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта в рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Със средствата могат да се купят и книги за училищни библиотеки, както и материали за занимания.

По програма „Хубаво е в детската градина“ за стимулиране на иновативни практики в работата с децата се предоставят 805 164 лева.

За дейности против насилието и агресията, планирани по програма „,Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ се отпускат 262 550 лева.

Сумата от 138 541 лева е за училищни проекти за историческото минало в рамките на програмата „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“.

Близо 25 млн. лв. за изкуства и спорт в училищата

Министерският съвет отпусна и 24 772 019 лв. по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ за общинските, държавните и частните училища. Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие на учениците и да насърчи изявите им в колективни спортове и изкуства.

1235 образователни институции ще получат средства за дейности, свързани с изкуства. Училищата сформират групи за занимания по музикално, танцово, театрално, филмово и изобразително изкуство. Чрез средствата се покриват разходите им за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна и снимачна техника, декори и др., както и посещения на концерти, театри, филми, танцови спектакли, изложби.

В областта на спорта по програмата се финансират 1224 образователни институции. Заниманията включват сформиране на отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол и участие в състезания. Отпуснатите средства покриват разходи за закупуване на екипировка на учениците, включени в отбора, треньор, спортни уреди и др. Финансират се също посещения на спортни състезания и събития в зависимост от избрания вид спорт.

Плащанията са авансови – до 70 процента от защитените проекти, които започват да се изпълняват през 2023 година. Общият бюджет на програмата е 45 милиона лева.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy