Рекордно производство на вятърен ток отчете AES България

Най-големият вятърен парк в България – „Свети Никола“ край Каварна, постигна рекордно производство на зелена електроенергия през 2022 г., която стига за годишното потребление на 100 хиляди български домакинства. Това съобщиха от собственика на съоръжението „AES България“ в понеделник.

Постигнатото производство от 356 056 MВтч през миналата година е най-голямо количество електроенергия от пуска на вятърната централа през 2010 г. Това е ръст от 8 процента спрямо предходната година на работа на 52-те вятърни турбини на съоръжението.

Само за последния месец на 2022 г. ВяЕЦ „Свети Никола“ е генерирала близо 35 000 MВтч. Това количество е равно на средното месечно потребление на домакинствата в градовете Добрич, Шумен и Разград, например. Така за пореден път „AES България“ показва устойчивост в тенденцията ВяЕЦ „Свети Никола“ да осигурява по-зелено електропотребление за хиляди домакинства в Североизточна България, посочват от компанията.

Централата е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост. Именно заради това и в резултат на всички усилия на инвеститорите във вятърните паркове в региона на Калиакра в края на миналата година Постоянният комитет на Бернската конвенция реши, че ветропарковете край Калиакра са безопасни за биоразнообразието в района.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy