Рехабилитацията на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура е на финалната права

Започна демонтажът на старото оборудване на хидроагрегати в ПАВЕЦ „Белмекен“ и във ВЕЦ „Сестримо“, с което проектът за рехабилитация на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура навлиза във финалната си част, съобщиха от „Националната електрическа компания“ в четвъртък.

Очаква се рехабилитационните дейности да завършат до ноември, така че каскадата да е в пълна разполагаемост за зимния сезон 2023/2024 г.

Успешното завършване на всички етапи от рехабилитацията ще гарантира добрата работа на централите от каскадата за период от поне 15 години благодарение на пълната модернизация на съоръженията, включващa проектиране, доставка на ново оборудване, както и ремонт на елементи от съществуващото оборудване, допълват от НЕК.

Доброто състояние на водноелектрическите централи на НЕК е от ключово значение за сигурността и надеждната работа на електроенергийната система. В качеството си на обществен доставчик компанията гарантира на първо място доставките на електрическа енергия за клиентите на крайните снабдители и участва в осигуряването на резерва за регулиране. Системата от язовири, ВЕЦ и ПАВЕЦ, оперирани от НЕК, позволяват гъвкаво управление на производствените мощности и успешното съхранение на енергия, което е от същественa важност в контекста на изграждането на нови ВЕИ мощности, допълват от компанията.

Тя разполага с общо 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 МВт в турбинен режим и 931 МВт в помпен режим.

Каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м.н.в. при яз. Белмекен до 251 м.н.в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

Рехабилитацията се изпълнява от консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy