Розовото масло е естествена съставка и трябва да бъде „изтрито“ от предложението на ЕК за опасни съставки

Етеричните масла и в частност розовото масло трябва да се разглеждат като натурални продукти, което само по себе си ще изключи всички притеснения за вредни последствия за здравето на хората. Тези масла трябва да бъдат извадени от проектопредложението на ЕК, което в момента се опитва да ги постави към многокомпонентните вещества, т.е. да се третират като опасни химични вещества. Това заяви в интервю за Mediapool  евродепутатът Мария Спираки (ЕНП), която е и и докладчик за разглеждането на Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане на химикали. Тя обяви, че ще направи предложение за „изтриването“ на етеричните масла от списъка на опасните химични вещества, в който ЕК предлага да бъдат включени. 

Самата Спираки в навечерието на 24 май посети българската Розова долина и видя отблизо брането на розов цвят и производството на българското розово масло.

Г-жо Спираки, на 22 май бяхте в Казанлък, където разговаряхте с българските розопроизводители и производители на розово масло. Каква беше причината за вашата визита в страната ни?

Това беше мое лично посещение заедно с моя колега евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП) в дестилерия за розово масло и розова вода и други етерични масла. Тази дестилерия отговаря на всички стандарти на кръговата икономика. Всъщност, това е едно малко и средно предприятие, което изнася тези продукти от България за цял свят. Така че за мен беше много важно да бъда там, на място и да видя как този много чувствителен продукт от рози, събиран цвят по цвят от ръцете на много опитни работници, се произвежда. Разбира се запознахме се след това и със самата дестилация в Казанлък.

От доста време българските производители се опасяват, че нови регулации на ЕК може да причислят поминъка им – розовото масло към тежките химични вещества, а това на практика ще убие този продукт. Бихте ли обяснили на нашите читатели кои са основните заплахи за розовото масло, които идват от бъдещите европейските разпоредби?

Първо, аз нося отговорността на докладчик от името на Европейския парламент и водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. В детайли, нося отговорността за ревизия, т.е. преразглеждане на регламента, отнасящ се за класификацията, етикетирането и опаковането (CLP) на химикали. Самото CLP е един от двата стълба на химическата стратегия за устойчивост. Тези два законодателни акта са в сила от 2008 г., което означава, че те в известен смисъл са остарели и именно затова се нуждаят от преразглеждане, от ревизия. В опит за ревизия ЕК е предложила две нови категории за евентуално опасни вещества, една от които засяга и розовото масло, което произвеждате в България. Така че в тази ситуация трябва да защитим потребителите и околната среда, но наред с това трябва да вземем предвид и нуждите на биоикономиката, каквато например е производството на розово масло, т.е. да подкрепяме биоикономиката, без да нарушаваме пазара. А самата ревизия на този регламент, който ви казах е в сила от 2008 г., е наложителна, защото през годините се появиха много опасни вещества.

Вие и вашата комисия в ЕП имате ли предложение за ревизия на този регламент от 2008 г. и на настоящите предложения на ЕК. Ще бъде ли защитено българското розово масло, така че то да не бъде вписано като опасно вещество…

Да, опитвам се да постигна мнозинство по два въпроса, свързани с етеричните масла. Първият е за заличаване на етеричните вещества от определението на многокомпонентните вещества, където ЕК се опитва да ги постави. (Ако етеричните масла се причисли към многокомпонентните вещества, ще се третират като опасни синтетични вещества – б.а.). И вторият, да се вземе предвид, че природните сложни вещества, каквото е розовото масло, не бива да се разглеждат като вредни. Т.е. няма как розовото масло да е вредно, защото то идва от земеделското производство.

Ако трябва да обобщя боря се за постигането на два компромиса – първият е етеричните масла да се извадят от формулата за смеси, да се признаят като една субстанция, каквато са. И вторият – да се разглеждат като натурални биопродукти, което само по себе си ще изключи всички притеснения за вредни последствия за здравето на хората.

Знам колко важен е този поминък за България. Етеричните масла, които произвежда България, включително розовото масло, са водещ продукт за износ на страната. България държи 45% от пазара за етерични масла в света. Затова трябва да пазим този поминък и тази позиция. Наша работа е да запазим и разширим тези предприятия.

Но какво би се случило, ако вашето предложение не бъде прието?

Европейският парламент по отношение на регламента е съзаконодател. А “съзаконодател” означава, че ние споделяме отговорността със Съветът на министрите. Съветът и Европейският парламент се представляват от мен, тъй като съм водещият докладчик. А Комисията е честен посредник в тези преговори, в този тристранен диалог. Във всеки тристранен диалог комисията се приема като честният посредник. Така че няма място за твърдения, че моето предложение ще се провали. Искам силен мандат от Парламента, за да преговарям със Съвета. И Комисията да има най-добрия резултат от гледна точка на защитата на потребителите и в същото време да се даде на етеричните масла и биоикономиката ролята, която бихме искали да имат в “Зелената сделка” на ЕС.

Мария Спираки в Розовата долина

В последните дни имахте редица срещи с берачи на розов цвят и със самите производители на розово масло. Какво ви споделиха те за своя бизнес, за другите си проблеми, които срещат?

Моята роля, както вече обясних, е на докладчик по въпросите на класификацията, етикетирането и опаковането. И аз обсъждах с хората в Розовата долина само въпроса за новата законодателна рамка, която предстои да бъде приета. Но бих искал да уверя всички наши читатели, че Европейският съюз като цяло работи за това не само да запази работните места, които са създадени в Розовата долина на България, но и да ги разшири. Този вид биоикономика, които в частност представлява производството на розово масло, трябва да се разшири и да стане доста по предвидим за предприемачите и за заетите в него.

А берачите и производителите на розово масло притесняват ли се от тези регулации на ЕК. С какви впечатления останахте на срещите си с тях в Казанлък?

Сигурна съм, че те споделят опасенията си с вашите представители в Европейския парламент и Европейския съюз. Вече ви казах, че бях в България с моя колега Андрей Новаков, който силно подкрепя моето предложение и моята инициатива. Подкрепа се получава и от мои колеги от Испания, Италия, Гърция. Важно е да намерим баланс между защитата на потребителите и разширяването на биоикономиката. И мисля, че мога да кажа, че съм оптимист, че можем да работим заедно. И имахте също така един прекрасен човек като бившия комисар Мария Габриел. Относно регламента до края на годината очаквам да приключим с гласуването на първо четене. След това предстои процедурата, с която ще се стигне до компромис.

Бяхте в България, с кои още производители на розово масло в Европа предстои още да проведете разговори?

Предстои да пътувам до Испания, може би в началото на юли. Обсъждам го. Ще отида и в Италия и, разбира се, в родината ми, Гърция. Защото в момента започваме производството на лавандулово масло и масло от риган. Смятам, че сега е време за балансиран регламент, който най-накрая ще повиши нивото на защита на потребителите и в същото време да даде възможност за разширяване на зелената икономика.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy