Служителите на минимална заплата в Румъния са скочили двойно. Каква е причината?

За „експлозия“ на броя на трудещите се в Румъния, които получават минимална заплата, съобщиха тази седмица местните медии. Броят на служителите, получаващи минимално възнаграждение, е нараснал през 2023 г. до 1,897 милиона души. На практика това е увеличение с 52 процента спрямо 31 декември 2022 г. и представлява 28 процента от общия брой на трудовите договори, информира изданието Бизнес24.

От тези близо 1,9 милиона трудещи се, 342 678 работят в строителството, където брутната минимална заплата е 4000 леи (около 1590 лева), които са освободени от данък върху доходите и вноски за здравно осигуряване, а пенсионните вноски са по-ниски от стандартните.

Също така сред тях са и над 100 000 служители в земеделието и хранителната промишленост, при които минималната заплата е стандартната за страната – 3000 леи (1192 лева), но се ползват със сходни данъчни облекчения като работещите в строителството. Така един работник в земеделието (с минимална заплата) получава по-висок нетен доход от служител със същата заплата в хотелиерско-ресторантьорския сектор например, отбелязва сайтът Хотнюз.

„Сега започва сезонът на дейностите в хотелиерско-ресторантьорския сектор и земеделието, които не са целогодишни. Ще видим как ще реагира пазарът на труда при новата гарантирана минималната работна заплата. Всички тези сезонни дейности използват много работници, получаващи минимална заплата. Тук имаме силна концентрация (на подобни служители)“, коментира за изданието Каталин Гинарару, експерт по пазара на труда.

Обяснението на експерта за резкия скок през 2023 г. на броя на трудещите се срещу минимална заплата е свързано с едно от изискванията в закона за микропредприятията, а именно че за да запазят този си статут, фирмите трябва да имат поне един служител на 8-часов работен ден, получаващ най-малко минимална заплата. Статутът на микропредприятие с поне един служител позволява на съответното юридическо лице да плаща данък върху приходите от 1% вместо данък върху печалбата от 16%, като таванът за размера на годишните приходи е 500 000 евро.

По данни на в. „Зиарул финанчиар“, получени от Инспекцията по труда, в периода януари 2022 г. – януари 2023 г. микропредприятията в Румъния са наели около 300 000 души. Така броят на служителите в микропредприятията е нараснал от 1,1 милиона през януари 2022 г. на 1,41 милиона през януари 2023 г. Според изданието това увеличение се дължи на влизането в сила 1 януари 2023 г. на законодателната промяна, според която микропредприятията, които нямат нито един служител, преминават от 3-процентен данък върху приходите към 16-процентен данък върху печалбата.

Тенденцията за увеличение на броя на работещите на минимална заплата през 2023 г. се оказва нова – за сравнение през 2022 г. броят на трудовите договори с минимално възнаграждение е спаднал с 250 000 спрямо предходната година, сочат данни, цитирани от Хотнюз. Според статистика на Инспекцията по труда броят на активните договори с минимална заплата е спаднал през 2022 г. с 16,8 процента спрямо 2021 г. до 1,24 милиона души.

През февруари тази година броят на трудовите договори с минимална заплата е бил близо 1,58 милиона от общо над 5,5 милиона трудещи се в страната. Мнозинството служители с минимална заплата работят в строителството, пътния товарен транспорт и търговията на дребно. Все още съществуват и работодатели, които официално плащат минимална заплата, а служителят получава повече пари на ръка, тоест „на черно“, отбелязва „Зиарул финанчиар“, като допълва, че тази практика се използва най-често от компании, които нямат достатъчен финансов ресурс или съществена печалба и не могат да си позволят да плащат по-големи данъци на държавата.

От началото на 2023 г. минималната работна заплата в Румъния нарасна на 3000 леи (1192 лева) спрямо 2550 леи през 2022 г. От тях 200 леи са освободени от данъци, което означава, че служителят получава нетна заплата от 1898 леи (754 лева), тоест с 374 леи повече от миналата година, посочва изданието СтартъпКафе. Същевременно минималната заплата в строителния сектор беше увеличена от 3000 леи на 4000 леи (1590 лева) от 1 януари 2023 г., като служителят получава нетно 3150 леи (1252 лева).

Работещите в строителството и в земеделско-хранителния сектор се ползват със специален фискален режим, който ги освобождава от част от данъците и таксите. Така например те са освободени от 10-процентния данък върху доходите и от 10-процентната вноска за здравно осигуряване, а пенсионната им вноска е намалена от 25 на 21,25 процента, уточнява сайтът Журидиче. Тези данъчни облекчения се отнасят за доходи до 10 000 леи (3974 лева). По този начин работещите на минимална заплата в строителството получават нетно 3150 леи, а тези в земеделския и хранителен сектор – 2362 леи.

Данни на Евростат от януари 2023 г. сочат, че Румъния с минимална заплата от 606 евро е третата поред страна с най-ниска минимална заплата в ЕС, изпреварена само от Унгария (предпоследна с 579 евро) и България (последна с 399 евро). 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy