Смениха и шефа на Агенцията по заетостта

Служебното правителство предприе поредната изненадваща смяна този път в ръководството на Агенцията по заетостта без да посочи мотиви за това.

На мястото на Свилен Вълов, който се задържа на поста по-малко от година, за изпълнителен директор е назначена Полина Маринова. Това е станало със заповед на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Полина Маринова е дългогодищен служител на институцията. Тя започва професионалния си път в сферата на пазара на труда през 1997 г. в дирекция „Бюро по труда – Младост“ в София. Оттогава преминава през експертни и ръководни длъжности в системата на Агенцията по заетостта.

От 2016 г. до момента ръководи дирекция „Регионална служба по заетостта“ в София, където отговаря за планирането и реализирането на държавната политика на пазара на труда, предоставянето на посреднически услуги по заетост, професионалното ориентиране и обучението на възрастни.

Изборът на Полина Маринова за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта показва стремежът на ръководството на МТСП да залага на професионализма, опита и приемствеността, се казва в съобщението на социалното министерство.

Основните задачи на Маринова ще са свързани с ускоряването на работата по модернизирането на услугите на Агенцията по заетостта и подобряването на координацията в структурата на институцията.

Смилен Вълов беше назначен за изпълнителен дирекгтор на Агенцията по заетостта през януари 2022 г. Тогава той беше представен лично от тогавашния министър на труда и социалната политика Георги Гьоков и двамата му заместници Иван Кръстев и Лазар Лазаров, който в момента е социален министър и вицепремиер.

Смилен Вълов също има дълг стаж в Агенцията по заетостта, където започва работа през 2005 г. като младши специалист в софийското бюро по труда „Люлин“ и постепенно заема все по-отговорни позиции. През 2013 г. става началник на отдел „Управление на качеството“ а от 2016 г. е главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“. На 18 януари 2022 г. оглавява Агенцията по заетостта.

Преди няколко дни Смилен Вълов, заедно с вицепремиера Лазар Лазаров, раздадоха традиционните награди „Работодател на годината“. Тогава Вълов отчете, че през изтеклите 11 месеца ведомството е успяло да помогне на повече от 156 000 души, които са си търсили работа. Изминалата 2022 година се отличава и с рекордно ниска безработица – 4.2%, отбеляза Вълов. Той обърна внимание, че агенцията поставя акцент върху уязвимите групи, като хората с уврежданията или младежите.

В съобщението на социалното министерство няма информация дали предишният шеф остава в системата.

Смилен Вълов има редица магистърски степени в сферата на икономика, администрация и право. Той е магистър по „Балканистика“, „Стопанско управление“, „Международна икономика“, „Правен режим на защита на националната сигурност“ и „Право“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy