Солидно начало за преминаването на Хърватия към еврото

Почти една седмица след влизането на Хърватия в еврозоната, проучване на Европейската комисия констатира, че въвеждането на еврото е напреднало добре в началната си фаза.

Смяната на куната с евро стана на 1 януари 2023 г. и бележи важен момент в историята на Хърватия, еврозоната и целия ЕС.

Голям дял (51 %) от плащанията в брой в магазините вече са направени в евро още на 5 януари.

По-голямата част от трансакциите (93 %) са довели до това, че потребителите получават ресто само в евро.

Над една трета от анкетираните хърватски граждани (35%) заявяват, че вече носят само евробанкноти, а 36 % казват, че носят само евромонети.

Изтеглянето от обращение на банкнотите и монетите куна започна през декември 2022 г. До 31 декември 55 % от евробанкнотите и една трета от монетите в куна вече са изтеглени от обращение.

Секторът на търговията на дребно в Хърватия се справя добре с процеса на смяна на валутата и паралелната обработка на две валути. Не са докладвани сериозни проблеми, свързани с опашки или проблеми на касите.

Конвертирането на банкоматите също е протича гладко, като 70 % от всички машини вече дават евробанкноти от първия час на 1 януари 2023 г. Броят и сумите на тегленията са запазили равнища, сравними с тези преди преминаването към еврото, посочват от Европейската комисия.

За да защитят потребителите и да отговорят на опасенията относно неправомерното увеличение на цените в периода на преминаване към еврото, хърватските власти предприемат активни мерки в съответствие с правилата за въвеждане на еврото („Закона за еврото“).

Двойното обозначаване на цените в куни и евро стана задължително на 5 септември 2022 г. и ще се прилага до 31 декември 2023 г. Беше въведен Етичен кодекс на предприятията, за да се гарантира стабилност на цените на стоките и услугите, като се помогне на фирмите правилно да преизчисляват и показват цените, без неоправдано увеличение. Национален контролен орган е натоварен със задачата да наблюдава и контролира цените, и може да предприема съответни мерки в случай на нарушения.

Европейската комисия ще продължи да наблюдава преминаването на Хърватия към еврото. Тя също така ще продължи да измерва опита на хърватските граждани с преминаването към еврото чрез редица допълнителни проучвания на общественото мнение през следващите седмици.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy