Софийският университет открива филиал в Бургас

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще има филиал в Бургас, реши правителството. Откриването му е по предложение на висшето училище въз основа на положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Предвижда се във филиала да се подготвят студенти за придобиване на висше образование в две професионални направления: Музикално и танцово изкуство и Религия и теология.

„С откриването на филиала ще се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалностите на филиала ще осигури редица предимства на града и региона, поради което общинското ръководство и кметството на Бургас застават зад идеята за създаването му и осигуряват съответната материално-техническа база за нуждите на обучението“, пише в съобщението.

През 2018 г. Министерският съвет позволи отрикравето на филиал в Бургас и на Националната художествена академия. В града има още два университета – държавният „Проф. д-р Асен Златаров“ и частният Бургаски свободен университет.

С друго решение на правителството даде възможност на Медицинския университет в Плевен да купи сграда за изграждането на комплекс за Факултета по ветеринарна медицина. През март 2022 г. правителството възложи на ректора да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, за обявяване на имота за публична държавна собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на висшето училище.

Обявената от община Плевен продажна цена в размер на 1 906 300 лв. без ДДС е с 44 300 лв. по-висока от размера на средствата, предвидени в решението на правителството от месец март – 1 862 000 лв. Затова в сряда Министерският съвет реши имотът да се закупи на цена 2 287 560 лв. с включен данък добавена стойност в размер на 381 260 лв.

Решението не изисква допълнителни средства от държавния бюджет, като разликата от 425 560 лв. е в рамките на утвърдения бюджет на Медицинския университет – Плевен. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy