Спад на преките чужди вложения в Европа заради регулации и несигурност

Преките чужди инвестиции в Европа намаляват за пръв път от три години. Причините са геополитическата обстановка, цените на енергията и регулациите в областта на изкуствения интелект, устойчивото развитие и защитата н аличните данни. България обаче се отличава с ръст на вложенията.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy