Специализирана информационна система за контрол на пътя

Инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ вече работят със специализирана информационна система за контрол на пътя. Това обяви изпълнителният директор на агенцията Бойко Рановски при представянето на проекта.

Той посочи, че дигиталната система позволява в реално време да се проверява информацията за превозните средства, водачите и превозвачите в национални и европейски регистри.

При установяване на нередности на пътя издадените актове автоматично се вписват в системата, като се разпечатват и връчват на място на нарушителите.

Гражданите без постоянен адрес в България, веднага ще получават наказателно постановление без да е необходимо да посещават областните отдели на администрацията.

„Това ще повиши прозрачността на работата на агенцията и ще ограничи възможностите за корупционни практики при установяване на административни нарушения“, посочи Бойко Рановски.

Автомобилите на контролните екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са оборудвани с мобилни термо принтери, специализирани мобилни устройства и комуникационно оборудване.

Системата позволява интеграция с ПОС терминали и в рамките на година се предвижда оборудването на автомобилите с такива.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy