Студенти и ученици ще мерят знания в състезание „Науката на бъдещето –въображение и софтуер“

Студенти и ученици могат да се включат в новото състезание на Бургаския
държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – „Науката на бъдещето –
въображение и софтуер“.
То реално е продължение на инициативата „Европейска нощ на учените“, която
предизвика изключителен интерес в края на септември т.г.
Надпреварата започва на 24 октомври от 16.00 ч. в Центъра за Върхови
постижения в областта на информационните и комуникационните технологии
„Уните“ с подкрепата на проект „K-TRIO“ и „УНИТЕ“.
Организаторите от висшето училище са подготвили специална награда за идея за
софтуер за енергийна ефективност.
Проектът „K-TRIO“ е координиран от Софийския университет и се финансира от
Програма „Хоризонт Европа“. Негова основна цел е повишаване на обществената
осведоменост относно значимостта на научните изследвания и дейността на
учените.


Проектът “Изследователи в триъгълника на знанието” (K-TRIO) се стреми
основно да приближи учените и тяхната работа до широката общественост и по
този начин да се увеличи осведомеността на хората за научните дейности и
постижения, както и ефектът им върху ежедневния живот. Това от своя страна
трябва да привлече и мотивира повече млади таланти към стремеж за научна
кариера. По-конкретно в дългосрочен план се цели насърчаване на интереса на
младите към т. нар. STEM & Art (или добавянето на изкуство към СТЕМ
образованието) за подхранване на нова култура на творчество, научно
любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда,
както и повишаване на обществената готовност за ангажиране в гражданската
наука, отворената наука и отворените иновации.
С това биха се подобрили възможностите на изследователите да взаимодействат с
деца и студенти и да се включват в дейности на гражданската наука заедно с тях.
Ще се повиши репутацията и популярността на изследователските екипи и
организации и техният принос за икономическото и регионално развитие.

Коментарите са изключени