Съдът в Страсбург задължи България да даде статут на еднополовите двойки

Българските институции трябва да създадат правна рамка за отношенията на еднополовите двойки, реши Европейският съд по правната на човека в Страсбург по делото „Коилова и Бабулкова срещу България“. В случая не става дума за въвеждане на брак между еднополови двойки, а за регулация на отношенията им, за да имат правна защита на личния и семейния им живот, които права са защитени от Европейската конвенция за правата на човека.

Делото е водено от адвокат Деница Любенова от фондация „Действие“ срещу отказа на държавата да признае сключен през 2016 г. във Великобритания брак между две българки – Лилия Бабулкова и Дарина Коилова.

В българското законодателство са уредени две основни форми за съжителството на съпружески начала – граждански брак и фактическо съпружеско съжителство. В началото на август в Закона за защита от домашното насилие бе записана и „интимната връзка“, но парламентът изрично отказа да защити правата на еднополовите двойки, записвайки, че тази връзка може да е само между мъж и жена.

Дарина Коилова и Лилия Бабулкова са български гражданки, които са родени през 1986 година. Те живеят заедно от 14 години, а през 2016 г. са сключили граждански брак във Великобритания, където са се били установили от 2009 г.

В момента те живеят в София, но българските власти отказаха да признаят брака им и да включат в личните документи на Коилова „женена“. Причината е, че българското законодателство не позволява признаването на брак между две жени.

Макар решението на съда в Страсбург да е задължително за българските власти, неговото изпълнение реално може да не се случи. България няма никакво намерение да изпълни осъдителните решения по делата за регистрацията на ОМО „Илинден“ – Пирин и забави с 14 години изпълнението на решението по делото „Колеви срещу България“ за безконтролността на българския главен прокурор.

В размките на делото българското правителство посочва, че „някои проучвания, проведени от ЛГБТ общността, показват, от една страна, нарастващо социално приемане на идеята за правно регулиране на еднополовите двойки и от друга страна, чувствителна непоносимост срещу всяка форма на тормоз, основан на сексуална ориентация“.

„Българското правителство вижда в това знак, че дебатите по тези въпроси са достатъчно ангажирани, за да намерят своето място в политическия дневен ред, когато му дойде времето. То твърди, че никой публичен орган не се противопоставя на този процес и че влиятелните политически партии не разпространяват никаква пропаганда, която може да се тълкува като насърчаване на дискриминация или тормоз, основани на сексуална ориентация“, се казва в съдебното решение.

Всичко това означава, че българското правителство просто е излъгало пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

„Решението е ключово и фундаментално за развитието на българското законодателство в сферата на равенството и ЛГБТИ правата. Множество двойки в България се намират в правен вакуум, защото от едната страна на границата са съпрузи, а от другата страна – на територията на Република България – нямат никаква правна връзка“, коментира адв. Деница Любенова, която е и председател на ЛГБТИ организация „Действие“ и представлява двете българки пред съда в Страсбург.

Тя казва, че отказът на България да уреди правния статут на еднополовите двойки ги лишава от редица наследствени, данъчно-осигурителни, родствени права по отношение на бъдещите им деца. Държавата им отнема над 300 други права, гарантирани на хетеросексуалните семейства, казва адв. Любенова.

Дарина Коилова е кандидатствала в Центъра за асистирана репродукция, който финансира инвитро при жени без оглед на това дали имат, или нямат партньор, както и неговата собствена плодовитост. Тя е попълнила заявление, в което се пита за семейно положение и име на съпруг и партньор. Дарина коректно посочва, че има брак с Лилия.

Получава отказ на основание „биологично обусловената невъзможност на две лица от един и същи пол да се възпроизвеждат по естествен начин“. В същото време двете жени са посочили изрично в документите, че ще ползват донорски материал. Служители на центъра дори са им предложили да излъжат в документите, но те са отказали.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy