Съдът спира реорганизацията на движението около НДК

Софийският административен съд постанови „безусловно да бъдат прекратени действията на Столична община“ по реорганизацията на движението около НДК. Според съда действията на общината не се основават на административен акт или закон и следва да бъдат преустановени незабавно в хипотезата на чл. 250 ал.1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Generated by Feedzy