„Троянска луканка“ стана запазен продукт на пазара на ЕС

Европейската комисия одобри вписването на „Троянска луканка“ в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ), стана ясно в сряда. Името на продукт, който е регистриран като такъв продукт, го защитава от фалшифициране и злоупотреба, уточняват от службата на Европейската комисия.

Традиционният начин на производство на „Троянска луканка“, който се характеризира с процес на сушене и опушване, е направил този вид продукт уникален за България. Самото наименование „Троянска“ произхожда етимологично от името на град Троян, т.е. там, където за първи път е произведена и популяризирана от майстор Илия Таслаков. Той е един от първите производители на луканка в страната. През 1883 г. той е внесъл в България първите машини за мелене на месо.

Историята

По-късно, според „Международния търговско-индустриален алманах“, издаден през 1909 г., в България официално са били регистрирани 58 производители на пастърма и суджуци и 56 производители на луканки, сред които и „Луканка Троянска / Троянска луканка“. (Цачев, Х. и др. От върха на XX век: Минало, настояще и бъдеще на месопреработвателната индустрия в България, стр. 66).

Съставът и качествените изисквания на „Луканка Троянска / Троянска луканка“ за първи път официално са стандартизирани през 1958 г. в Български държавен стандарт „БДС 2589-58 Луканки“. Утвърдени са основните правила и норми за технологичния процес, осигуряващи този висококачествен продукт.

Технологията за производство на „Луканка Троянска / Троянска луканка“ е описана и в изданието „Производство и пласмент на месни продукти“ (1963 г.) и „Сборник технологични инструкции за производство на месни произведения“ (1980 г.), както и в Техническо условие (ТУ) № 34/83 за „Луканка Троянска“, НАПС, София, 1983 г., където съставът е претърпял незначителна промяна, която не е оказала влияние върху органолептичните качества на продукта. Начинът на приготвяне остава непроменен с течение на времето.

Новото наименование ще бъде добавено към списъка с 69 храни с традиционно специфичен характер, които вече са защитени.

Повече информация за схемите за качество на ЕС е достъпна

Продуктът

В детайли, „Троянска луканка“ е пресован сурово-сушен и сурово-пушен месен продукт, приготвен от раздробено говеждо или биволско месо (охладено или замразено) и свинско месо (охладено или замразено), спомагателни суровини и натурални подправки, напълнена в естествени или изкуствени обвивки, плътно прилепнали към пълнежната маса. Луканката е подходяща за директна консумация, след обелване на обвивката.

Рецептата

Детайлно е разписано и какво може да се съдържа в колбаса. а производството на продукта „Луканка Троянска / Троянска луканка“ се използват следните суровини и спомагателни материали:

Месо за 100 kg суровина (пълнежна маса):

говеждо/биволско месо (охладено или замразено) с мазнини до 15 %: 60 kg; свинско месо (охладено или замразено) с мазнини до 10 %: 20 kg; свинско месо (охладено или замразено) с мазнини до 50 %: 20 kg. Говеждото/биволското месо, както и свинското, са от целия труп, без филето и бонфилето, т.е. едносортно месо.

Подправки (за 100 kg месо):

черен/бял пипер натурален: 300 g; захар: 300 g.

Други:

сол: 2,3 kg; калиев нитрат (E 252): 100 g, или натриев нитрат (Е 251): 85 g; антиоксидант – аскорбинова киселина (Е 300): 50 g.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy