Туризмът в ЕС почти се върна на нивата си отпреди пандемията

Туристическата индустрия в Европейския съюз изглежда, че се възстановява стабилно от негативните ефекти от пандемията от коронавирус. Това показват последните данни на Евростат, които бяха публикувани днес.

Показателите на сектора на туризма през 2022 г. се доближават до нивата си от предпандемичната 2019 година, отчита Европейската статистическа агенция.

Реализирани нощувки в места за настаняване през 2022 г.

Общият брой нощувки, реализирани в туристически места за настаняване през 2022 г., е близък до предпандемичните равнища.

През миналата година в страните от ЕС са осъществени с 5.6 на сто по-малко нощувки в туристически обекти (2.72 милиарда) в сравнение с 2019 г. (2.88 милиарда нощувки), отчита Евростат.

Това е съществено увеличение в сравнение с предходните две години. През 2020 г. Бяха реализирани едва 1.42 милиарда нощувки, а през 2021 г. – 1.83 милиарда нощувки.

На месечна основа данните за развитието на туристическия сектор в ЕС през 2022 г. показват възходящ тренд, които постепенно достига до нивата, отчетени през съответните месеци на предпандемичната 2019 г.

Например, през първите 6 месеца на 2022 г. (януари – юни) са регистрирани с 11 процента по-малко нощувки в туристическите места за настаняване в сравнение със същия период на 2019 г. От началото на юли до края на декември 2022 г. обаче те достигат до само 1.9 процента по-малко в сравнение с втората половина на 2019 г.

Данните за 2022 г. Показват още, че международният туризъм се е възстановил значително и почти е достигнал нивата от 2019 г.

През миналата година чуждите туристи са реализирали с 12.6 процента по малко нощувки (1.19 милиарда) в сравнение с 2019 г. (1.36 милиарда). Това е сериозно увеличение на нощувките, реализирани от чужди туристи в ЕС, в сравнение с 2020 г. (412.5 милиона) и 2021 г. (587.5 милиона).

По отношение на вътрешните пътувания в страните от ЕС, през 2022 г. те отбелязват рекордна стойност от 1.53 милиарда, което е увеличение с 0.7 процента спрямо 2019 г.

Сред страните от Европейския съюз, при които броят на нощувките, реализирани от местни и чужди туристи, се увеличава през 2022 г. в сравнение с 2019 г. са Дания (12.3 процента повече нощувки), Нидерландия (+3.9 процента) и Белгия (+0.5 процента).

Туристическият сектор в повечето от страните в ЕС обаче все още не се е възстановил до нивата от 2019 г. и при тях е отчетен по-малък брой на нощувките от местни и чужди туристи.

Най-негативна е ситуацията в Латвия ( 29.6% по-малко нощувки) и Словакия (28.3% по-малко нощувки).

В България броят на нощувките, реализирани от местни и чужди туристи през 2022 г. е с около 11 процента по-малък от този, отчетен през 2019 г.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy