Университетските такси се вдигат със средно 20%

0

Таксите за кандидатстване и обучение в двата най-големи университета в страната – Софийския „Св. Климент Охридски“ и Университета за национално и световно стопанство, ще останат без промяна за новата учебна година. Увеличение на цената на обучението има в голяма част от останалите държавни висши училища, чиито такси се определят от Министерския съвет. Това показва проектът за размера на таксите за кандидатстване и обучение, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката.

Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв., обобщават от образователното министерство. Ръстът на таксите е средно 20%. За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще е 780 лв., за „Хуманитарни науки“ – 750 лв., за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв. Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв., тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лв., „Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв., „Изкуства“ – 1450 лв.

Ръст има основно в специалностите от областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“, „Технически науки“ и „Здравеопазване“.

Медицината е най-скъпа във Варна

Някои от висшите училища са решили да повишат таксите само по определени специалности, други са вдигнали цената на обучението по всичко. С 20 на сто поскъпва обучението по медицина, дентална медицина и фармация в Медицинския университет в София. То вече ще струва 1200 лева на година при 1000 лева миналата година. Промяната е само за първокурсниците. Същите са таксите по тези специалности в медицинските университети в Пловдив (няма промяна) и Плевен (поскъпване с 10%). Най-скъпо е обучението в медицинските специалности на университета във Варна – 1400 лева и с около 17 на сто повече от миналата година. В Софийския университет обучението по медицина струва 925 лева на година.

Техническият университет в София също ще вдигне таксите и за кандидатстване, и за обучение. С по 10 лева нараства цената за кандидатстване и за това вече ще се плаща по 50 лева. Таксите за обучение в инженерните специалности нарастват от 750 на 1000 лева за редовно обучение. По-скъпо ще е обучението в Техническия университет в Габрово, в Минно-геоложкия университет, в Лесотехническия, в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

От икономическите университети по-скъпо ще е образованието в Икономическия университет във Варна, както и в Стопанската академия в Свищов.

От университетите по изкуствата такси вдигат Националната художествена академия и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Промяна няма при Националната музикална академия и при Националната академия за театрално и филмово изкуство.

Безплатно образование

Студентите в осем професионални направления и 18 защитени специалности са освободени от такси. Професионалните направления са „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“. Те се поемат от държавата.

Годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година. Всъщност цената на обучението на докторантите в БАН е и най-голям. Таксите там се вдигат от 400 – 460 лева на 900 лева за редовно обучение, а за задочно цената е наполовина.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.

Generated by Feedzy