УниКредит Булбанк повиши прогнозата си за растежа на България

0

УниКредит Булбанк повиши прогнозата си за реалния растеж на България през 2023 г. с 0.8 процентни пункта до 1.3%, съобщиха от банката.

Подобрението е в резултат на по-слабо от предвижданото преди три месеца забавяне на износа и малко по-ниска инфлация. По-бавното от очакваното през септември пренасяне на увеличената цена на кредита в еврозоната към българското стопанство също е сред причините за повишената прогноза за растеж през 2023 година.

Запазването на щедрата схема за подкрепа на фирмите потребители на електрическа енергия се очаква да има положителен ефект върху плановете на бизнеса за наемане на персонал, като така ще подкрепи доходите и растежа на икономиката в краткосрочен план.

През 2024 г. икономистите на банката прогнозират реалният растеж на БВП да се ускори до 3.3%. В основата на това ще бъде отслабването на инфлацията, краят на периода на влошаването на условията за търговия, както и известно редуциране на глобалните лихви, спрямо нивата, които се очаква да бъдат достигнати в развитите икономики през предходната 2023 година.

Непосредствената перспектива пред икономиката в следващите няколко месеца в страната остава неблагоприятна. Икономистите на банката очакват високата инфлация да натежи върху търсенето, като намали растежа и тласне икономиката в плитка и краткотрайна рецесия през тази зима.

В България се наблюдава по-слабо влошаване на условията за търговия в сравнение с повечето страни от Европейския съюз, тъй като суровините и стоките за междинно потребление с ниска степен на преработка доминират структурата на износа. Резултатът е по-слабо влошаване на търговския дефицит на страната, отколкото този на повечето страни от ЕС. Тази тенденция ще остане важен фактор, подкрепящ растежа на българската икономика и през 2023 г., посочват от банката.

Икономистите предвиждат, че войната между Русия и Украйна ще продължи да ограничава ролята на двете страни в голям брой от глобалните вериги на доставки, което ще запази възможността за силно представяне на някои сектори на българската икономика като производството на храни и електроенергия, наред със запазване високите обеми в производството на муниции. Това ще окаже положителен ефект върху заетостта и доходите в страната, а оттам и потреблението и икономическия растеж през 2023 г.

Бавното пренасяне на по-високите лихви в еврозоната към българската икономика също ще действа като фактор, смекчаващ забавянето на икономиката през зимата. Лихвените проценти по деноминираните в левове заеми за фирми и домакинства се покачват много бавно, въпреки рязкото повишение на основната лихва на ЕЦБ през миналата година. Бавното пренасяне на по-високите лихви в еврозоната към деноминираните в левове кредити в страната ще предотврати по-рязко свиване на растежа през зимата на 2023 г.

Очакванията на икономистите на банката са за високо ниво на приемственост, що се отнася до икономическата политика, от следващото редовно правителство, като приемането на еврото ще остане важен приоритет и страната вероятно ще замени лева с еврото в началото на 2024 г. 

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.

Generated by Feedzy