Училищата вече може да кандидатстват за пари за STEM кабинети

Всички училища в страната вече може да кандидатстват за средства за оборудване на високотехнологични STEM кабинети, в които да се преподават природни науки, технологии и инженерство, както и математика. Финансирането от 534.3 млн. лева е по Плана за възстановяване и устойчивост, а схемата, по която се отпуска, беше открита в сряда.

За средства могат да кандидатстват всички 2271 общински и държавни училища и центрове за специална образователна подкрепа. Те ще могат да направят STEM кабинети или лаборатория, в която да използват в преподаването съвременна техника. Средствата не се отпускат на конкурсен принцип – всеки подал проект, ще получи пари, обявиха от Министерството на образованието и науката в сряда.

Одобрение на два етапа

За отпускането на средствата е нужно да се представи проект. Първо ще се одобрява концепцията. Тя ще се разглежда от експерти от Националния STEM център. При пропуски или недостатъци, документите ще бъдат връщани за поправка. След това ще се подава и цялостен пакет от документи пред Изпълнителна агенция „Програма за образование“, която администрира и финансирането.

Кабинетите или лабораториите трябва да са в една от петте области – роботика и кибер-физични системи, дизайн и 3D прототипиране, природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие и математика и информатика.

До 600 000 лева за ремонт, техника и софтуер

Средствата за отделните училища ще зависят от броя на учениците в тях. Сумите са между 50 000 и 600 000 лв., каза директорът на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов.

Средства ще има както за строително-монтажни дейности (до 45% от общите средствата за STEM), така и за софтуерни продукти (до 10%). Останалата част от сумата ще е за закупуване на техника. В първоначалния вариант на процедурата парите бяха само за ремонти и за техника, което предизвика критики от страна на софтуерната индустрия.

От министерството за пореден път обясниха, че за обучение на учителите как да използват новите технологии в преподаването, ще се отпускат средства от оперативната програма „Образование“. Процедурата за това ще бъде отворена следващия месец.

Още по темата:

Всички училища ще имат STEM кабинети

Целта на инвестициите в STEM среда е да се повиши интересът към науката и научните изследвания и на практика „всеки ученик да може да пипне микроскоп, да види през телескоп спътниците на Юпитер, да проведе сам химична реакция, да види как функционират новите източници на енергия“, обясни проф. Вайсилов.

Училищата, които вече са изградили STEM центрове по съществуващата от няколко години национална програма, също ще получат средства по новата схема. Финансирането за тях ще е до 70% от сумата за категорията, в която попадат според броя на учениците.

Ако училището е с до 200 ученици, срокът за подаване на концепцията за STEM център е до 21 юни. Училищата с от 201 до 400 ученици, могат да представят проектите си до 19 юли, а най-големите образователни институции – до 21 август. За подаване на цялостния пакет от документи пък сроковете са съответно до 21 август, до 19 септември и до 19 октомври.

Ще се разчита на учители, ученици и родители при нередности

И в момента в редица училища в страната има изградени STEM центрове със средства от националния бюджет. Има сигнали обаче, че част от тях не се използват. Понякога обяснението е, че учителите все още не са променили програмите за преподаване, за да ги адаптират към новата среда.

Сега образователният министър проф. Сашо Пенов обясни, че ще се разчита на сигнали от педагозите, ако кабинетите не се използват.

Още по темата:

Различните класни стаи

„Надявам се на обратна връзка от учителите дали кабинетите се използват по предназначение и дали са от полза. В по-дългосрочен план се надяваме на промяна на интереса на кандидат-студентите и увеличаване на кандидатстващите в специалности с математика, физика или биология“, каза той.

Проф. Вайсилов допълни, че Изпълнителната агенция е в процес по назначаване на нови експерти, които ще имат функции по контрол на изпълнението на процедурата. По думите му ще се разчита още и на „гражданското общество, на учениците и родителите“, които да подават сигнали в случай, че новоизграден STEM кабинет не се използва пълноценно.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy