Учители в Пловдив пишели оценки на починала ученичка

Учители от училище в Пловдив месеци наред пишели оценки на починала ученичка. Съмненията са, че това се е правело, за да се получава субсидията за конкретното дете или да не се разфомирова паралелката, в което то е било. Нарушението е установено от Регионалното управление на образованието в Пловдив след сигнал. Не са последвали обаче никакви реални действия или наказания.

Затова министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков разпоредил нова цялостна проверка на случая в СУ „Найден Геров“ в Пловдив. „Възложен е пълен одит на всички звена, които имат отношение по случая – училището, Регионалното управление на образованието в Пловдив и дирекция „Организация и контрол“ в МОН“, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

До момента подобни инспекции са правени изключително рядко, като обикновено проверките се ограничават до училището или съответното РУО.

„Този случай не само е извън моралните норми, но и дава индикация за притеснителен формализъм, който се допуска на различни нива в системата на образованието. Подобно нещо няма да бъде допуснато и ще бъде проучен в детайл всеки аспект и всяко взето отношение от експертите на всички нива“, каза министър Цоков.

Формална проверка

Регионалното управление на образованието в Пловдив е било сигнализирано за това, че в СУ „Найден Геров“ продължават да се пишат оценки на ученичка, която е загубила живота си. Практиката продължава с месеци, прави се от повече от един учител. РУО – Пловдив установява нарушението, но се ограничава само до препоръка да се изискат обяснения от директора и да се предвидят допълнителни квалификации за училищния състав.

Докладът за нарушението е изпратен до съответната дирекция в МОН, която го одобрява без никакви коментари и го изпраща за одобрение до министъра.

В тази ситуация проф. Галин Цоков възлага нов, цялостен одит на всички звена, допуснали казусът да остане без никакви реални действия. „На база на комплексната проверка министърът очаква да се даде и категорично становище дали случаят не следва да бъде предоставен на вниманието и на прокуратурата“, допълват от образователното министерство.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy