Финансовото министерство отчете втора успешна емисия ДЦК тази година

Министерството на финансите (МФ) пусна в обращение нова емисия 6-годишни ДЦК, деноминирана в лева, с падеж 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3.25%. Това е вторият за годината аукцион на ДЦК след възобновяването на емисионната политика на 15 април 2024 година.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Generated by Feedzy