Харвардският университет: България е на 50-о място по богатство от 133 страни

България се нарежда на 50-о място по богатство на глава от населението от общо 133 изследвани държави. Тя се нарежда на 39-то място по сложност и комплексност в света в класацията на Индекса за икономическа сложност (ИИС) – Economic Complexity Index (ECI) – на Харвардския университет.

Живеещите в България 6.93 милиона жители имат БВП на глава от населението от 10 079 долара. През последните пет години ръстът на БВП на глава от населението е средно 2.3%, което е над средните стойности за региона, показва анализът на специалистите от Харвард.

В сравнение с предишното десетилетие икономиката на България е станала по-комплексна, като се е подобрила с 5 позиции в класацията на ECI. Подобряването на комплексността на българската икономика се дължи на диверсификацията на износа ѝ, според индекса.

„В бъдеще България е в състояние да се възползва от много възможности за диверсификация на производството си, като използва съществуващото си ноу-хау“, твърдят анализаторите.

Според тях България е малко по-комплексна от очакваното за нейното равнище на доходи. Предвижда се икономиката да расте бавно. Прогнозите на Economic Complexity Index за растеж до 2030 г. предвиждат растеж в България от 1.6% годишно през следващото десетилетие, което я нарежда в дъното сред страните в световен мащаб.

През 2020 г. България е изнесла продукти на стойност 40.1 млрд. долара. През последните пет години износът нараства средно с 3,3% годишно, което изпреварва общия икономически растеж, тъй като износът представлява нарастващ сегмент от икономиката. Износът на продукти, различни от нефт, е нараснал с 3,7% годишно през последните пет години, което изпреварва средния ръст в световен мащаб. Вносът възлиза на 38,4 млрд. щатски долара през 2020 г., което оставя България с търговски излишък при стоките и услугите.

Топ 3 експортни дестинации за България са Германия – 16.22%, Румъния – 9.02%, Италия – 7.08%

Според „Атласа на сложността“ на Хравардския университет, най-комплексните икономики в света са: Япония (1-во място), Швейцария (2-ро място), Германия (3-то място), Южна Корея (4-то място) и Сингапур (5-то място). Страните от региона също се справят много добре, като Чешката република е на 6-то място, а Унгария – на 9-то. От друга страна, Полша, най-развитата икономика в региона, е на 26-то място – още едно доказателство, че не само размерът на БВП има значение. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy