Четвъртокласниците с „много добър“ на външното оценяване

Средна оценка „много добър“ е резултатът на четвъртокласниците от националното външно оценяване. На него се явиха над 52 500 деца. По-висок е средният резултат от изпита по български език и литература в сравнение с този по математика.

По български четвъртокласниците са изкарали средно 70.5 точки от 100, резултат съизмерим с този от миналата година, обявиха от Министерството на образованието и науката.

Повишение със 7 точки в сравнение с 2022 г. има в средния резултат по математика, който е 64.4 точки от 100. По скалата за превръщане на точките в оценки, по която среден (3) се поставя на 30% от максималния брой точки, резултатът и по двата предмета е „много добър“.

Близо 10 000 отличници и на двата изпита

Най-голям е делът на учениците, получили много добра и отлична оценка. По математика такъв резултат имат 57.14 % от децата, а по български език и литература – близо 72 %.

С около 300 повече от 2022 г. са изпитните работи, оценени с максимален брой точки – 1707.

9906 ученици са с отлични оценки и по двата предмета, което е с 33% повече в сравнение с миналата година. Максималните 100 точки и на двата изпита имат 64 ученици. С 0 точки са 31 ученици. С по две слаби оценки са около 5 % от четвъртокласниците.

Силни и слаби страни

Анализът на изпитните работи по български език и литература показва, че учениците успешно разпознават представки и синоними, като цяло разбират смисъла на прочетеното и значението на думите в контекст.

На диктовката успеваемостта е 75%, а на творческата задача – 63%.

Творческата задача показва, че учениците могат да създават собствен текст с помощта на картини и повечето от тях правилно обвързват действията на героите с изобразеното. „Учениците са неуверени да предадат емоционалното състояние на героите и се затрудняват да поставят заглавие“, показва анализът.

Над 60% от учениците отговарят на въпрос, който изисква разбиране на причинно-следствени връзки, но 41 % не могат да посочат доказателство за отговор с примери от текста.

Затруднения със задачите по геометрия

На изпита по математика от задачите с избираем отговор най-много ученици са се затруднили на въпрос, при който трябва да намерят липсваща цифра в израз, свързан със събиране на четирицифрени числа.

При задачите със свободен отговор учениците най-успешно са се справили с рационалното пресмятане на числов израз, а най-ниски са постиженията им на задачите за намиране на лице и обиколка на правоъгълник и за работа с мерни единици.

Най-добри и най-лоши резултати

В групата с най-високи резултати са София-град, Смолян, Пловдив, Варна, Благоевград и Перник. Добре се представят и четвъртокласниците от Плевен. Сред регионите с най-ниски резултати за поредна година са Кърджали и Сливен.

В срок до 15 юни включително учениците могат да видят оценената си изпитна работа в оценителски център, определен от началниците на регионални управления. Резултатите могат да се проверят на този линк https://infopriem.mon.bg/login. 

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy