5G свързаност по транспортните коридори на България с Гърция и Сърбия

5G свързаност по трансевропейския транспортен коридор Ориент/Източно-Средиземноморски ще бъде изградена с реализацията на два български проекта.

Те получиха финансиране от Механизма за свързване на Европа, по който Министерството на транспорта и съобщенията е координатор за България, съобщиха от ведомството на министър Георги Гвоздейков.

5G свързаност със Сърбия

Над 3.36 милиона евро са одобрени за изграждане на 5G инфраструктура по трансграничен коридор София – граница със Сърбия. Те са за внедряване на 5G инфраструктура.

По този начин ще се подпомогне свързването на пограничните региони и ще се гарантира непрекъснатост на услугите при пресичане на границата.

Компанията „Цетин България“ и Техническият университет в София ще изградят непрекъсната 5G свързаност в направлението София – Димитровград, Сърбия, което е част от основната мрежа на коридора „Ориент-Източно-Средиземноморски“ в частта София-Калотина-Белград.

5G свързаност с Гърция

Вторият проект (5G SEAGUL) е за 5G свързаност по трансграничния транспортен коридор България – Гърция.

Той ще се изпълнява от консорциум, в който участва „А1 България“. Останалите партньори са гръцките компании „Уингс“ и „Космоте“.

Европейските средства за българския участник са 2.21 милиона евро.

Проектът е насочен към внедряване и надграждане на 5G по транспортните мрежи на гръцките и българските магистрали, за да се поддържат услугите за свързана и автоматизирана мобилност.

Високоскоростен интернет ще има по 300 км магистрала от гръцката страна и 173 км на българска територия.

Граничният пункт между Гърция и България ще бъде широко покрит, за да се осигури оптимална мрежова свързаност и роуминг.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Коментарите са изключени

Generated by Feedzy