Шоу

Шоу

Законите на кармата

Карма е санскритската дума за „действие“. Тя е еквивалент на третия закон на Нютон, който гласи че „Всяко